Med mestom in vasjo je Trg

Podeželski Izobraževalni in Razvojni Center PIRC Škocjan

Naročnik: magistrsko delo po predlogu Občine Škocjan

Leto: 2016

Kraj: Škocjan

Površina:

 

Ekipa: Katja Martinčič

Škocjan je trško naselje in upravno središče občine. Značilna je razpršena pozidava, tudi samo jedro naselja je arhitekturno neartikulirano in brez urejenih javnih površin, saj je večina namenjena parkiranju. Predlog ureditve tako obsega rušitev dotrajanih in umestitev novih objektov za javne in kulturne vsebine ter ureditev peš poti, javnih prostorov in povezav med posameznimi programi (Osnovna šola, Knjižnica, Občina, Zdravstveni dom, Kulturni dom, …). Arhitekturni izraz objektov narekujejo lokalno dostopni materiali, kot sta opeka in les. Večnamenska dvorana je vkopana v teren in s sistemom dvojnih zidov stremi k energetski varčnosti. Ostali objekti so paviljonski in razporejeni tako, da osmislijo nove sprehajalne poti od gozda do potoka.

©prostorna2019