Kajzer Park

Revitalizacija vhodnega območja rudniškega jaška v Idriji

Naročnik: Občina Idrija

Leto: 2014

Kraj: Idrija

Površina: 15.700 m2

 

Ekipa: Primož Pavšič

Katja Martinčič

Projekt se ukvarja z revitalizacijo enega izmed vhodnih kompleksov v nekdanji rudnik živega srebra v Idriji. Kompleks stavb leži na velikem platoju na južni strani mesta, tik ob vhodu v Krajinski park zgornja Idrijca, in je danes zapuščen. Glavni objekt predstavlja stavba z rudniškim dvigalom, strojnico ter garderobami za rudarje. Tu je še kovačija, nakladalna rampa z žičnico, upravna stavba, transformatorska postaja, skladišče karbida ter nekaj manjših nadstrešnic in lop. S prenovo se v objekte umesti nove, sodobne programe, ki jih mesto potrebuje danes: hostel, info center, razstavne depoje Mestnega muzeja Idrija, Hišo naravoslovja, itd. Zunanje površine se navežejo na obstoječo mrežo kolesarskih in peš poti, osrednji trg kompleksa pa postane eden izmed centerov urbanega dogajanja. Predlagani arhitekturni posegi so nežni in spoštljivi do bogate dediščine, večinoma izvedeni v treh materialih: lesu, kovini in betonu.

©prostorna2019